Kryszczuk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Wdrożenie innowacyjności produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie Kryszczuk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. poprzez zakup innowacyjnego centrum tokarskiego.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa Kryszczuk sp. z o.o. sp. k. poprzez zakup innowacyjnej maszyny – centrum tokarskiego z systemem sterowania. celem projektu jest zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu, który będzie wytwarzany poprzez zakupione centrum tokarskie będące przedmiotem inwestycji. Centrum tokarskie jest zaprojektowane przy uwzględnieniu innowacyjnej technologii i zamontowane zostanie w hali produkcyjnej firmy.

Cele jakościowe:

-wprowadzenie nowych i znacznie ulepszonych usług

-wprowadzenie na rynek dwóch nowych produktów: tuleje z wielowypustem z jednego zamocowania oraz wałki indeksujące – elementy niezbędne do produkcji silników samochodowych; jakonowo oferowanego towaru, wcześniej nie produkowanego ze względu na brak odpowiedniej maszyny.

-wprowadzenie nowego procesu produkcji, procesu polegającego na seryjnym wytwarzaniu i obróbce metali, wcześniej nie stosowana w zakładzie, jako nową metodę produkcji.

– ulepszona produkcja

– zwiększenie wydajności pracy

– zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku

– możliwość nawiązania współpracy z nowymi odbiorcami

– rozszerzenie i dywersyfikacja swiadczonych usług.

Projekty realizowany jest w ramach inteligentnych specjalizacji regionu – obróbka materiałów. projekty przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie obszarów i podobszarów regionalnych inteligentnych specjalizacji wskazanych w dokumencie Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji dolnego śląska, wpisując się w specjalizację produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów, która obejmuje podobszar obróbki materiałów.

Łączna wartość projektu wynosi: 442 800 zł, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi 115 200 zł